Treść główna

Deklaracja dostępności Teatru Witkacego

Teatr imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Teatru Witkacego.

 • Data publikacji strony internetowej: 2024-02-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • dokumenty pdf, opisy zdjęć

Wyłączenia

 • dokumenty pdf

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-08-06
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Całka Teatr Witkacego.
 • E-mail: abc@witkacy.pl
 • Telefon: 515426604
 • Adres: ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Adres: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
 • E-mail: urzad@umwm.malopolska.pl
 • Telefon: + 48 12 630 33 33

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wszystkie sceny teatru są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W siedzibie teatru dostępna jest mobilna pętla indukcyjna. Brak dostępności tłumacza Polskiego Języka Migowego.

 

Scena Witkacego – wejście od strony ul. Szymony

Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem usytuowany jest w budynku byłego Zakładu Wodoleczniczego dra Andrzeja Chramca – w budynku dwupiętrowym, przed którym znajduje się rozległy plac parkingowy od strony ulicy Szymony. Z parkingu do głównego wejścia jest ok. 30 m po brukowanej nawierzchni. Istnieje możliwość (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym) podjazdu pod samo wejście. Do głównego wejścia prowadzi 7 szerokich schodów z poręczami po obu stronach, po lewej stronie jest 6 m długości rampa, którą można wjechać wózkiem do środka. Wejście posiada troje drzwi o szerokości każde 120 cm. Wejście do holu kasowego przez trzy pary drzwi (szerokość 120 centymetrów), naprzeciwko nich (w odległości ok. 3 metrów) znajdują się dwie pary drzwi prowadzących do foyer. Na prawo od drzwi wejściowych (w odległości 3 m) znajduje się samoobsługowa szatnia, a 3 m w lewo kasa i sklepik z materiałami promocyjnymi Teatru. Wysokość blatu kasy to 85 cm.

Przy lewych drzwiach w środku sprawdzane są bilety, po czym przez drzwi (szer. 1 m) wchodzimy do przestronnego foyer składającego się z trzech pomieszczeń. Drzwi między pomieszczeniami są otwarte – ich szerokość to 180 cm. Najbardziej na lewo znajdują się toalety – wejście przez drzwi (szerokość 120 cm), na lewo dla pań, na prawo dla panów na wprost jest toaleta dla niepełnosprawnych – wszystkie oznaczone piktogramami. Toaleta w pełni przystosowana dla niepełnosprawnych ruchowo, z interkomem przywoławczym. Foyer i scena znajdują się na tym samym poziomie, nie ma żadnych schodów czy progów.

Na prawo od głównego foyer znajduje się kawiarenka ze stołem o wysokości 75 cm, na którym podawana jest herbata i kawa. Na widowni osoby z niepełnosprawnością ruchową, poruszające się na wózkach, zajmują miejsca po bokach pierwszych rzędów.

 

Scena Atanazego Bazakbala – Kawiarnia Witkacy , ul. Chramcówki 15

Przed Kawiarnią znajdują się miejsca postojowe, dwa stanowiska oznaczone dla niepełnosprawnych są oddalone o 50 m od wejścia. Do wejścia do Kawiarni prowadzi 5 schodów z poręczami oraz po lewej stronie rampa podjazdowa o długości 20 metrów. Wejście do holu kasowego przez drzwi o szerokości 120 cm, a następnie do wnętrza Kawiarni przez dwoje drzwi (każde o szerokości 120 cm).

Metr od wejścia lewymi drzwiami znajduje się bar – lada baru znajduje się na wysokości 120 cm, widownię stanowią krzesła i stoliki o różnej wysokości – zapewniona jest obsługa. Metr od drzwi prawostronnych znajduje się samoobsługowa szatnia. Toaleta usytuowana jest w odległości 3 m od lewego wejścia. Scena A. Bazakbala wyposażona jest w toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – szerokość drzwi wejściowych wynosi 90 centymetrów.

Na Scenie AB nie ma różnic poziomów. Na widowni osoby z niepełnosprawnością ruchową, poruszające się na wózkach, zajmują miejsca w pierwszych rzędach.

 

Scena Witkacy Atelier, ul. Chramcówki 15

Wejście na Scenę Atelier usytuowane jest od strony ulicy Szymony (dużego parkingu) z dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych. Od tych miejsc trzeba pokonać odległość ok. 50 m do wejścia na Scenę. Wejście jest oszklone, usytuowane pod dużą kolorową bramą , złożoną z metalowych jasnych łuków, do których doczepione są kolorowe rzeźby fal, ptaków, chmur, ryb i gwiazd.
Z chodnika parkingu wchodzi się na szklaną podłogę, podświetloną od dołu, obramowana trawnikiem. Wszystkie pomieszczenia na Scenie Atelier są pozbawione schodów, są na jednym poziomie. Jedynie boczne wejście od Zaułka Witkacego ma 5 schodów- nie jest przeznaczone dla osób z dysfunkcją ruchu.
Pierwsze pomieszczenie po wejściu na Scenę Atelier to recepcja i szatnia – po lewej stronie znajdują się wieszaki na ubrania. W Sali rozmieszczone są szare pufy do siedzenia i małe, białe stoliczki. Przez szklane drzwi przechodzi się do pomieszczenia foyer z ozdobnymi schodami po lewej stronie, pełniącymi jedynie funkcję ozdobną. Na lewo pomieszczenie socjalne i toaleta. Ta przestrzeń służy także celom warsztatowym, jest tu ustawione pianino i można stąd wyjść na zewnętrzne patio. W przestrzeni patio usytuowana jest duża altana sześciokątna z miejscami do siedzenia, do której prowadzi wybrukowana ścieżka ( ok. 6 m do przejścia). Z foyer przechodzi się przez szerokie drzwi na salę teatralną Atelier. Po prawej przestrzeń sceny i widowni, na lewo pusta przestrzeń ze spuszczanym ekranem i sala baletowa. Dalej znajduje się dość szeroki korytarz o długości 20 metrów, który prowadzi do obszernego pomieszczenia warsztatowego. Po prawej stronie na końcu korytarza dwie toalety – jedna z nich jest obszerną toaletą dla osób z niepełnosprawnościami – są tam krzesła, wieszaki duży stół przy zabytkowym piecu. Po prawej znajduje się troje drzwi prowadzących do garderoby, pracowni i Archiwum. Wszystkie drzwi są dostosowane do szerokości wózków dla osób z dysfunkcją ruchu.
Na Scenie jest możliwe skorzystanie z pętli indukcyjnej (po uprzednim zgłoszeniu na dwa dni przed planowanym przyjściem).

Narzędzia dodatkowe

Dostępność YouTube Instagram TripAdvisor
Odwróć kolory
Zmień rozmiar czcionki
Powrót na górę strony