Treść główna

Goście przechodzą przez bramę - rzeźbę przy głównym wejściu na scenę Atelier.

Prezentacja Sceny „Atelier” | październik 2023

W poniedziałek – 9 października – w naszym Teatrze miała miejsce uroczysta prezentacja projektu „Scena 'Atelier’ przy Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem”, w której udział wzięli Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski oraz Członkini Zarządu Województwa Małopolskiego – Iwona Gibas. Wydarzenie rozpoczęło się od zaprezentowania nowo powstałej przestrzeni, po której zgromadzonych Gości oprowadził Dyrektor Teatru i pomysłodawca koncepcji Sceny Witkacy – Atelier Andrzej St. Dziuk. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Góralskiego Zornica działającego przy TCK „Jutrzenka”, prowadzonego przez Krzysztofa Trebunię – Tutkę oraz Big bandu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Nowym Targu pod dyrekcją Marty Łapczyńskiej.

Na oficjalną inaugurację Sceny Witkacy – Atelier zapraszamy 24 i 25 listopada. Szczegóły wkrótce.

Projekt:
“Scena ‘Atelier’ przy Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem” został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Narzędzia dodatkowe

Accessibility YouTube Instagram TripAdvisor
Odwróć kolory
Zmień rozmiar czcionki
Powrót na górę strony