Treść główna

ScenoForma (warsztaty 3-dniowe)

Chcesz stać się częścią czegoś niezwykłego? Dołącz do naszych warsztatów i przeżyj trzy dni pełne inspiracji, współpracy i twórczej zabawy!
Uczestnicy warsztatów ScenoForma będą mieli okazję poznać podstawy scenografii i
performance’u jako form sztuki współczesnej, a także pracować w grupach nad stworzeniem własnych scenografii i performance’ów. Każdy dzień poświęcony jest innemu etapowi procesu twórczego: wprowadzeniu, realizacji oraz prezentacji. Pod koniec warsztatów każda grupa zaprezentuje swoje dzieło przed innymi uczestnikami i otrzyma opinię oraz ocenę, co będzie idealnym zwieńczeniem trzech dni intensywnej pracy twórczej.

Prowadząca: Aneta Chruścińska

Koszty: 150 zł/os.

Kiedy? 19-21 lipca, godz. 10:00

Czas trwania zajęć: 3h każdego dnia

Dla kogo? Młodzież od 14. roku życia

Gdzie? Teatr im. St. I. Witkiewicza, ul. Chramcówki 15, Zakopane. Witkacy Atelier

Formularz zgłoszeniowy

Liczba miejsc jest ograniczona. Aby zagwarantować swój udział w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza oraz uiszczenie opłaty, klikając „zapisz się”.

Szczegółowy opis 3-dniowych warsztatów

DZIEŃ 1 – Wprowadzenie

Celem tego dnia jest zapoznanie uczestników z tematem, celami i metodami warsztatów, a także zbudowanie atmosfery współpracy i kreatywności.

Blok 1: Przywitanie i integracja. Poznanie oczekiwań i zasobów uczestników, a także umożliwienie im przedstawienia się i nawiązania kontaktu z innymi. (45 min)
Blok 2: Prowadzenie do tematu i metod warsztatów. Przedstawienie głównego tematu i celu warsztatów, a także omówienie podstawy scenografii i performance’u jako form sztuki współczesnej. Przykłady znanych artystów i dzieł z tych dziedzin, a takie
zaprezentowanie planu i harmonogramu warsztatów. Materiał dydaktyczny – prezentacja. (45 min)
Blok 3: Podział na grupy i wybór tematu lub motywu przewodniego. W tym bloku następuje podział uczestników na grupy (3-5 osób). Uczestnicy wybierają temat lub motyw przewodni dla swojej scenografii i performance'u. Temat może być dowolny, np. podróż, marzenia, strach, miłość, przyszłość, itp. Można też wylosować temat z puli propozycji lub zainspirować się tytułami książek, filmów, piosenek, itp. Powstają projekty i notatki. (45 min)

DZIEŃ 2 – realizacja

Celem tego dnia jest stworzenie scenografii i performance'u przez każdą grupę, wykorzystując dostępne materiały i techniki.

Blok 4: Praca nad scenografią. W tym bloku każda grupa otrzymuje zestaw materiałów i zadanie, aby stworzyć przestrzeń scenograficzną związaną z wybranym tematem. Scenografia powinna być trójwymiarowa, kolorowa i ciekawa wizualnie. Można wykorzystać różne techniki, np. składanie, zwijanie, kształtowanie, wycinanie, klejenie, zszywanie, malowanie, itp. Ważne jest, aby scenografia była stabilna i bezpieczna dla uczestników i widzów. Scenografia może być statyczna lub dynamiczna, tzn. można ją zmieniać podczas performance’u. (45 min.)
Blok 5: Praca nad performance’m. W tym bloku każda grupa opracowuje krótki performance (ok. 5 minut), który będzie prezentowany w stworzonej scenografii. Performance powinien być związany z tematem i scenografią, a także wyrażać własne pomysły i emocje uczestników. Można wykorzystać różne środki wyrazu, np. ruch, gest, mimika, słowo, dźwięk, muzyka, rekwizyty, kostiumy, itp. Ważne jest, aby performance byt zrozumiały i interesujący dla widzów. Performance może by improwizowany lub zaplanowany, tzn. można go wcześniej przećwiczyć lub stworzyć na bieżąco. (45 min.)
Blok 6: Konsultacje i poprawki. W tym bloku każda grupa ma możliwość skonsultować się z prowadzącymi warsztaty lub z innymi uczestnikami, aby uzyskać opinie i sugestie dotyczące swojej scenografii i performance’u. Można też wprowadzić poprawki lub ulepszenia do swojej pracy, jeśli jest taka potrzeba. (45 min.)

 

DZIEŃ 3 – prezentacja

Celem tego dnia jest zaprezentowanie scenografii i performance'u przez każdą grupę dla pozostałych uczestników i ewentualnych zaproszonych widzów.

Blok 7: Przygotowanie do prezentacji. W tym bloku każda grupa przygotowuje się do prezentacji swojej scenografii i performance’u, sprawdzając czy wszystko działa poprawnie, czy nie ma żadnych problemów technicznych lub logistycznych, czy są gotowi do występu, dokonywane są ostatnie poprawki, próba światła i dźwięku itp. (60 minut)
Blok 8: Prezentacja i ocena. W tym bloku każda grupa prezentuje swój performance w stworzonej scenografii dla pozostałych uczestników i ewentualnych zaproszonych widzów. Po każdym performance’ie następuje krótka dyskusja, w której biorą udział zarówno wykonawcy, jak i widzowie. Można omówić, co się podobało, co się nie podobało, co było zaskakujące, co było trudne, co było łatwe, co można poprawić, itp. Można też zwrócić uwagę na to, jak scenografia i performance współgrały ze sobą i z tematem, jak oddziaływały na widzów i na atmosferę, jak wykorzystano materiały i techniki, itp. Celem oceny jest podsumowanie i docenienie pracy każdej grupy, a także wymiana konstruktywnej krytyki i sugestii. (45 minut)
Blok 9: Podziękowanie i zakończenie. Podziękowanie wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i współpracę, a także podsumowanie i ocenienie całych warsztatów, zwracając uwagę na to, czego się nauczyli, co im się podobało, co było dla nich wartościowe, itp. Wręczenie uczestnikom dyplomów ukończenia warsztatów. (30 minut)

O prowadzącej

Aneta Chruścińska – rzeźbiarka, malarka, scenografka, nauczycielka oraz instruktorka zajęć plastycznych, technicznych i teatralnych. W 2005 roku ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. Swoją edukację wyższą rozwijała w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, na kierunkach takich jak: Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne, Rzeźba (II stopnia)
oraz Scenografia. Od roku 2024 realizuje również studia podyplomowe na kierunku Wiedza o teatrze – instruktor teatralny w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.
Zawodowo naucza plastyki, techniki, historii sztuki, jest wychowawczynią oraz instruktorką zajęć teatralnych w Prywatnej Podstawowej Szkole nr 1 w Krakowie.

Narzędzia dodatkowe

Dostępność YouTube Instagram TripAdvisor
Odwróć kolory
Zmień rozmiar czcionki
Powrót na górę strony