Treść główna

Znak sprawy: 3/PN/2017
Zakopane, 22 stycznia 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Znak sprawy: 3/PN/2017

Data publikacji: 22 stycznia 2018

Wszyscy

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Scena Atelier przy Teatrze im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem”.

Narzędzia dodatkowe

Accessibility YouTube Instagram TripAdvisor
Odwróć kolory
Zmień rozmiar czcionki
Powrót na górę strony