Treść główna

Znak sprawy: 1/PN/2017
Zakopane, 17 maja 2017

Informacja o wyborze oferty

Data publikacji: 17 maja 2017

Wszyscy

Dotyczy:   wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaż nagłośnienia w Teatrze Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem.

Narzędzia dodatkowe

Dostępność YouTube Instagram TripAdvisor
Odwróć kolory
Zmień rozmiar czcionki
Powrót na górę strony