Treść główna

Znak sprawy: 3/PN/2017
Zakopane, 03 stycznia 2018

Informacja z otwarcia ofert – Znak sprawy: 3/PN/2017

Data publikacji: 3 stycznia 2018

Wszyscy

Dotyczy:  informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Scena Atelier przy Teatrze im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem.”

 

Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579), uprzejmie informuję:

1. Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę:
430 500,00 zł

2. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 03.01.2018r. do godziny 15:00 zostały złożone 4 oferty przez Wykonawców

1. SOUND&SPACE Sp. z o.o.
ul. Władysława Biegańskiego 61A
60-682 Poznań

 • Cena netto za przedmiot zamówienia: 359 000,00 zł
 • Podatek VAT 23% tj. 82 570, 00 zł
 • Cena brutto za przedmiot zamówienia: 441 570,00 zł
 • Termin wykonania zamówienia:
  • 1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej określonej w pkt. III 1 siwz i złożenie w imieniu Zamawiającego dokumentacji i wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Zakopanem, w terminie do 10 tygodni od daty podpisania umowy.
  • 2. Termin zakończenia – po uzyskaniu pozwolenia na budowę, nie dłużej niż 10 tygodni od dnia złożenia dokumentacji i wniosku do Starostwa Powiatowego w Zakopanem.
 • Gwarancja: 36 miesięcy od daty zakupu (data protokołu zdawczo – odbiorczego).
 • Termin płatności faktury: 21 dni

2. WASKO PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Bursztynowa 5
31-213 Kraków

 • Cena netto za przedmiot zamówienia: 289 000,00 zł
 • Podatek VAT 23% tj. 66 470,00 zł
 • Cena brutto za przedmiot zamówienia: 355 470,00 zł
 • Termin wykonania zamówienia:
  • 1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej określonej w pkt. III 1 siwz i złożenie w imieniu Zamawiającego dokumentacji i wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Zakopanem, w terminie do 10 tygodni od daty podpisania umowy.
  • 2. Termin zakończenia – po uzyskaniu pozwolenia na budowę, nie dłużej niż 10 tygodni od dnia złożenia dokumentacji i wniosku do Starostwa Powiatowego w Zakopanem.
 • Gwarancja: 36 miesięcy od daty zakupu (data protokołu zdawczo – odbiorczego).
 • Termin płatności faktury: 21 dni

3. Marcin Furtak Pracownia Projektowa F-11
ul. Grochowska 6b
31-521 Kraków

 • Cena netto za przedmiot zamówienia: 156 000,00 zł
 • Podatek VAT 23% tj. 35 880, 00 zł
 • Cena brutto za przedmiot zamówienia: 191 880,00 zł
 • Termin wykonania zamówienia:
  • 1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej określonej w pkt. III 1 siwz i złożenie w imieniu Zamawiającego dokumentacji i wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Zakopanem, w terminie do 10 tygodni od daty podpisania umowy.
  • 2. Termin zakończenia – po uzyskaniu pozwolenia na budowę, nie dłużej niż 10 tygodni od dnia złożenia dokumentacji i wniosku do Starostwa Powiatowego w Zakopanem.
 • Gwarancja: 36 miesięcy od daty zakupu (data protokołu zdawczo – odbiorczego).
 • Termin płatności faktury: 21 dni

4. Konsorcjum:
Lider konsorcjum: Słowik Group Sp. z o.o. Sp.k
ul. Witkiewicza 18G/
34-500 Zakopane

Uczestnik konsorcjum:
Biuro Projektowe Architektoniczno-Budowlane Archom inż. Arch. Marcin Chowaniec
ul. Tatrzańska 36d
34-520 Poronin

 • Cena netto za przedmiot zamówienia: 280 000,00 zł
 • Podatek VAT 23% tj. 64 400, 00 zł
 • Cena brutto za przedmiot zamówienia: 344 400,00 zł
 • Termin wykonania zamówienia:
  • 1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej określonej w pkt. III 1 siwz i złożenie w imieniu Zamawiającego dokumentacji i wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Zakopanem, w terminie do 10 tygodni od daty podpisania umowy.
  • 2. Termin zakończenia – po uzyskaniu pozwolenia na budowę, nie dłużej niż 10 tygodni od dnia złożenia dokumentacji i wniosku do Starostwa Powiatowego w Zakopanem.
 • Gwarancja: 36 miesięcy od daty zakupu (data protokołu zdawczo – odbiorczego).
 • Termin płatności faktury: 21 dni

 

Dyrektor Andrzej Dziuk

Narzędzia dodatkowe

Dostępność YouTube Instagram TripAdvisor
Odwróć kolory
Zmień rozmiar czcionki
Powrót na górę strony