Treść główna

Zakopane, 24 kwietnia 2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Data publikacji: 24 kwietnia 2017

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przetarg nieograniczony
znak postępowania: 1/PN/2017

Dotyczy: Postępowania pn.: „Dostawa i montaż nagłośnienia w Teatrze Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1265), zwanej dalej ustawą PZP

Narzędzia dodatkowe

Accessibility YouTube Instagram TripAdvisor
Odwróć kolory
Zmień rozmiar czcionki
Powrót na górę strony