Treść główna

Zakopane 29.01.2024r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 1ZP/TP/2024

Data publikacji: 29 stycznia 2024

Całodobowe świadczenie usługi ochrony osób i mienia Teatru Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane bezpośrednio z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

www.ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-de96a296-bea1-11ee-9897-f6855eb846c0

Narzędzia dodatkowe

Accessibility YouTube Instagram TripAdvisor
Odwróć kolory
Zmień rozmiar czcionki
Powrót na górę strony