Treść główna

Zakopane, 19 maja 2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 2ZP/TP/22

Data publikacji: 19 maja 2022

Roboty budowlane dla zadania Scena Atelier przy Teatrze St. I. Witkiewicza w Zakopanem wraz z zagospodarowaniem terenu. Znak postępowania 2ZP/TP/22

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

Identyfikator postępowania – 4e3b828c-cf32-448c-b96d-ebf4bf3cbe2d

Załączniki do pobrania:

Narzędzia dodatkowe

Dostępność YouTube Instagram TripAdvisor
Odwróć kolory
Zmień rozmiar czcionki
Powrót na górę strony