Treść główna

Zakopane, 29 lipca 2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 3ZP/TP/22

Data publikacji: 29 lipca 2022

Roboty budowlane dla zadania Scena Atelier przy Teatrze St. I. Witkiewicza w Zakopanem wraz z zagospodarowaniem terenu.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane bezpośrednio z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

www.ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-99edc639-0f15-11ed-8000-d680d39e541a

Narzędzia dodatkowe

Accessibility YouTube Instagram TripAdvisor
Odwróć kolory
Zmień rozmiar czcionki
Powrót na górę strony