Treść główna

Zakopane, 30 września 2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 4ZP/TP/2022

Data publikacji: 30 września 2022

Inżynier Kontraktu dla zadania Scena Atelier przy Teatrze St. I. Witkiewicza w Zakopanem.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane bezpośrednio z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

www.ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-99ef1b07-3fe8-11ed-8832-4e4740e186ac

Narzędzia dodatkowe

Dostępność YouTube Instagram TripAdvisor
Odwróć kolory
Zmień rozmiar czcionki
Powrót na górę strony