Treść główna

Zakopane, 20 października 2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 8ZP/TP/2022

Data publikacji: 20 października 2022

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w otoczeniu Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane bezpośrednio z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

www.ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8a7d6a35-5064-11ed-8832-4e4740e186ac

Narzędzia dodatkowe

Dostępność YouTube Instagram TripAdvisor
Odwróć kolory
Zmień rozmiar czcionki
Powrót na górę strony