Main content

Witkacy Atelier

Scena Atelier przy Teatrze St. I. Witkiewicza w Zakopanem

Przedmiotem projektu pod nazwą "Scena Atelier" przy Teatrze St. I. Witkiewicza w Zakopanem" jest przebudowa, modernizacja, aranżacja i wyposażenie części budynku o powierzchni zewnętrznej 1051,09 m2, która obecnie jest nieużytkowana i zdewastowana. Wyremontowane pomieszczenia umożliwią prowadzenie w nich działalności edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży.
Check our program
Warsztaty
Spektakle
Wydarzenia

Contact

Site tools

Accessibility YouTube Instagram TripAdvisor
Invert colors
Change font size
Back to top